LÊ VĂN TUẤN

Năm sinh: 1952
Nghề nghiệp: Biên kịch