NGÔ THỊ MAI TRINH

Nghề nghiệp: Chuyên viên âm thanh
Bà sinh ngày 27/12/1948
Tại Quy Nhơn

Năm 1968, nguyên là cán bộ Tổng cục Thông tin, bà được cử đi học lớp Thu thanh tại Xưởng Kỹ thuật sản xuất phim VIệt Nam. Học xong bà về công tác tại Xưởng phim Thời sự - Tài liệu 2 (còn gọi là Xưởng phim Giải Phóng). Năm 1973 bà chuyển sang Đài Truyền hình Việt Nam, làm việc tại bộ phận thu thanhc ho phim. Tháng 9/1975 bà chuyển công tác vào Đài Truyền hình TP.HCM là phóng viên thu thanh phim Thời sự, Phóng sự, Tài liệu... Từ tháng 10/1988 đến nay bà làm việc tại Xí nghiệp Sài Gòn Video.

Tính cả ở ba đơn vị, bà đã làm thu thanh cho gần 200 phim.