NGUYỄN LÊ THIÊN HÀ

NGUYỄN LÊ THIÊN HÀ
Sinh ngày: 01/11/1967
Quê quán: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Trình độ chuyên môn: Đạo diễn
Đơn vị công tác: Cty phim hoạt hình Huyền Thoại _ Legend Animation

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

- Năm 1997 - 2003: tham gia thực hiện diễn xuất các phim hoạt hình 2D tại cty Hahh film, truyền hình Đức
- Năm 2004 - 2006: tham gia thực hiện diễn xuất các phim hoạt hình 2D tại cty Armada, truyền hình Pháp.
- Năm 2007: tham gia thực hiện layout phim hoạt hình 3D tại cty Sparse Việt Nam.
- Năm 2008 - 2009: tham gia thực hiện diễn xuất phim hoạt hình 3D tại cty SamG Việt Nam.