CAO ĐỨC TRƯỜNG (BẢY TRƯỜNG)

Năm sinh: 1946
Nghề nghiệp: Biên kịch