LÊ PHƯƠNG CHI

Năm sinh: 1927
Nghề nghiệp: Phóng viên