NGUYỄN TẤT THANH (THANH PHÁT)

Năm sinh: 1960
Nghề nghiệp: Chủ nhiệm