VŨ MINH PHƯƠNG

Năm sinh: 1956
Nghề nghiệp: Quay phim