ĐỖ ĐẠI TÍN (ĐỖ TÍN)

ĐỖ ĐẠI TÍN (ĐỖ TÍN)
Sinh ngày: 20/08/1973
Quê quán: Hà Nam
Trình độ chuyên môn: Đạo diễn
Đơn vị công tác: Trung tâm tài liệu hoạt hình (Cty TNHH MTV phim Giải Phóng)

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

- Năm 2009: Làm việc tại Hãng phim Giải Phóng cho đến nay.
- Đạo diễn phim tài liệu "Thả một bè lau"
- Năm 2010: Đạo diễn phim tài liệu "Thời trẻ trung sôi nổi"
- Năm 2011: Đạo diễn phim tài liệu "Miên man sóng vỗ"

Khen thưởng;
- Giải bằng khen, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 tại Phú Yên với tác phẩm phim tài liệu "Thả một bè lau".