LÊ THỊ MINH OANH

LÊ THỊ MINH OANH
Sinh ngày: 20/09/1986
Quê quán: Thăng Bình, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Thư ký phim trường
Đơn vị công tác: Tự do

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

Những phim đã tham gia:
- Về đất Thăng Long
- Huyền thoại 1C
- Không thể ngừng yêu
- Duyên nợ miền tây
- Suối nguồn
- Hiệp sỹ mù
- Phim tài liệu: Chuyện cây nỏ, Bến nước và rừng.