NGUYỄN QUỐC DŨNG

NGUYỄN QUỐC DŨNG
Sinh ngày: 14/11/1980
Quê quán: Hưng yên
Trình độ chuyên môn: Dựng phim
Đơn vị công tác: Doanh nghiệp tư nhân Video Nguyễn Luận

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

- Quay phim lễ hội Liên hoan Dân ca dân vũ Văn hoá Việt Nam do Sở Văn hoá TP.HCM tổ chức năm 2003.
- Những chiếc lá thời gian - Dựng phim
- Duyên trần thoát tục - Dựng phim, kỹ thuật hậu kỳ.
- Dạy con từ thưở còn thơ - Quay phim
- Hồi xuân - Làm tiền kỳ
- Lọ lem thời @ - Làm tiền kỳ
- Thiên đường ở bên ta - Làm tiền kỳ
- Ở lại thế gian - Làm tiền kỳ
- Câu chuyện cuối Mùa thu - Làm tiền kỳ.