TRẦN THỊ SÁNG (MINH HOÀNG)

TRẦN THỊ SÁNG (MINH HOÀNG)
Sinh ngày: 25/02/1957
Quê quán: Long An
Trình độ chuyên môn: Diễn viên
Đơn vị công tác: Tự do

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

Những phim đã tham gia:
- Người Mỹ trầm lặng
- Người Bình Xuyên
- Đất lửa
- Tình yêu còn mãi
- Bò cạp tím
- Vua sân cỏ
- Mẹ Sơn ròm
- Cuộc chiến hoa hồng
- Tham vọng
- Thiên đường ở bên ta
- Ở lại thế gian
- Biệt động Sài Gòn
- Nữ sát thủ
- Bước khẻ đến tình yêu
- Vó ngựa trời Nam
- Ký sự pháp đình.