TRƯƠNG THANH TRÚC

TRƯƠNG THANH TRÚC
Sinh ngày: 12/10/1971
Quê quán: Tiền Giang
Trình độ chuyên môn: Quay phim
Đơn vị công tác: Tự do

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

- 2012: Chương trình ca nhạc "Tháng năm nhớ Bác". Chương trình thiếu nhi "Tổ quốc em đẹp ngàn hoa". Chương trình ca nhạc "Mùa xuân và chiến sĩ"
- 2013: Chương trình ca nhạc "Xuân biển đảo". Chương trình "Hương quê ngọt ngào". Chương trình ca nhạc "Nhớ mãi ơn người"