TRƯƠNG TRÍ

TRƯƠNG TRÍ
Sinh ngày: 29/09/1958
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn: Chủ nhiệm đoàn phim
Đơn vị công tác: Tự do

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

Những phim đã tham gia:
- Mẹ con Đậu đũa
- Gấu cổ trắng
- Một thời ta đuổi bóng
- Sông dài