Rss Feed

Thông báo về Giải thưởng Cánh Diều năm 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/12/2014 14:47 - Người đăng bài viết: Hội Điện Ảnh TP.HCM
Nhằm tổng kết hoạt động sáng tác điện ảnh và phim truyền hình năm 2014 và khen thưởng các tác phẩm, tác giả xuất sắc, qua đó kịp thời động viên, khích lệ lao động nghệ thuật của nghệ sỹ, người làm phim điện ảnh, truyền hình trên cả nước; Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Giải thưởng Cánh diều năm 2014, cụ thể như sau:
I. Tiêu chí giải thưởng
"Đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu  giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực".

II. Đối tượng dự giải thưởng
- Tất cả các cơ sở sản xuất phim điện ảnh và truyền hình trong nước;
- Cá nhân là đạo diễn phim ngắn dưới 30 tuổi;
- Cá nhân, đơn vị xuất bản có ấn phẩm thuộc lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình về nghệ thuật điện ảnh và phim truyền hình;
- Cá nhân tác giả và chủ sở hữu tác phẩm chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm đăng ký tham dự giải Cánh diều 2014.

III. Điều kiện đối với tác phẩm (phim và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh-truyền hình) dự giải thưởng
1. Phim điện ảnh là phim sản xuất để chiếu ra rạp và có độ dài tối đa không quá thời lượng một suất chiếu rạp.
2. Phim truyền hình là phim sản xuất để phát sóng trên truyền hình và có độ dài (tính bằng tập) không hạn chế. Không nhận dự thi phim Việt hóa kịch bản nước ngoài.
3. Phim ngắn (truyện, tài liệu, hoạt hình) phải do các tác giả trẻ (dưới 30 tuổi) thực hiện và có độ dài dưới 30 phút.
4. Phim điện ảnh, truyền hình và phim ngắn các thể loại do người Việt (kể cả người Việt mang quốc tịch nước ngoài và người nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam) thực hiện; có ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt và chủ sở hữu (hoặc đồng sở hữu) thuộc Việt Nam và không vi phạm bản quyền tác giả dưới mọi hình thức.
5. Phim và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh-truyền hình thực hiện từ ngày 01 tháng 1 năm 2014 đến thời điểm đăng ký dự giải (trước ngày 10 tháng 1 hàng năm) đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phổ biến, phát sóng, công bố rộng rãi và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.
6. Phim (ngoại trừ phim ngắn) dự giải phải có trong thành phần làm phim tối thiểu một hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam.
7. Các bản phim gửi dự giải phải đạt chuẩn kỹ thuật tốt.

IV. Số lượng tác phẩm được đăng ký dự giải thưởng
1. Phim truyện:
a) Phim truyện điện ảnh: Tất cả phim điện ảnh sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2014 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.
b) Phim truyện truyền hình:
- 20% trên tổng số phim được đơn vị sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2014 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó;
- Những cơ sở có dưới 04 phim được gửi 01 phim tham dự.
2. Phim hoạt hình: Tất cả phim hoạt hình sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2014 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.
3. Phim tài liệu:
- 20% trên tổng số phim được đơn vị sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2014 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó;
- Những cơ sở có dưới 05 phim được gửi 01 phim tham dự.
4. Phim khoa học: Tất cả các phim sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2014 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.
5. Phim ngắn: Các cơ sở sản xuất và cá nhân tác giả quyết định số lượng phim sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2014 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó để gửi tham dự.
6. Công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh-truyền hình: Tất cả  công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh-truyền hình (kể cả tác phẩm tự soạn thảo và tác phẩm dịch đã xuất bản) thực hiện từ 01 tháng 1 năm 2014 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.
7. Trường hợp đặc biệt, Ban Tổ chức giải sẽ xem xét và có quyết định cụ thể.

V. Thủ tục đăng ký tác phẩm dự giải
1. Phim truyện điện ảnh mỗi phim đăng ký dự giải gửi bản DCP / hoặc file định dạng HD kèm trailer và áp-phích phim (hoặc file điện tử áp-phích phim); Phim các thể loại khác mỗi phim gửi 02 đĩa hình DVD (phim tài liệu, khoa học làm bằng chất liệu phim nhựa có thể gửi bản phim 35mm); Công trình nghiên cứu, lý luận-phê bình gửi 05 bản (cuốn).
2. Phim gửi dự giải phải kèm hồ sơ bao gồm: bản đăng ký tác phẩm theo mẫu của Ban Tổ chức,  trong đó cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan và bản sao Giấy phép phổ biến phim hoặc Quyết định phát sóng phim của cơ quan thẩm quyền.
3. Nhằm quảng bá cho Điện ảnh nước nhà, Ban Tổ chức Giải Cánh diều sẽ chiếu (miễn phí) giới thiệu tới công chúng và giới báo chí, truyền thông các phim truyện điện ảnh (mỗi phim tối đa 3 xuất chiếu) trong thời gian trước lễ trao giải. Các đơn vị, cá nhân chủ sở hữu phim xác nhận sự đồng ý và cho phép tại Bản thỏa thuận về việc chiếu giới thiệu phim dự Giải thưởng Cánh diều 2014  theo mẫu của Ban Tổ chức và gửi cùng hồ sơ tác phẩm dự giải.
4. Ban Tổ chức không hoàn trả đơn vị sản xuất, tác giả các bản / đĩa hình phim đã gửi dự giải (ngoại trừ các bản phim điện ảnh). Trường hợp đơn vị, tác giả có nhu cầu nhận lại thì đăng ký trước với Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam.

VI. Thời hạn gửi phiếu đăng ký và  tác phẩm, công trình dự giải thưởng
-  Phiếu đăng ký tác phẩm, công trình: trước ngày  20  tháng 1 năm 2015.
- Tác phẩm, công trình: trước ngày 13  tháng 2  năm 2015  (Riêng phim truyện truyền hình: trước ngày 26  tháng 1 năm 2015).

VII. Địa điểm giao dịch
1. Bản đăng ký tác phẩm, công trình dự Giải Cánh diều  2014 gửi theo thời hạn nêu trên tới:
Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
ĐT: 04.39437504, 04.39434167, 0944501888
Fax: 04.39439848; Email: hdavph@gmail.com
2. Tác phẩm, công trình dự Giải Cánh diều  2014 gửi theo thời hạn nêu trên tới Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam.

VIII. Cơ cấu giải thưởng
1. Giải chính thức
1.1. Giải "Cánh diều vàng", "Cánh diều bạc""Bằng khen"  trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất mỗi loại:
- Phim ngắn;
- Phim hoạt hình;
- Phim tài liệu;
- Phim khoa học;
- Phim truyện truyền hình;
- Phim truyện điện ảnh;
- Công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh-truyền hình.
1.2. Giải Báo chí-Phê bình cho phim truyện điện ảnh xuất sắc năm 2014.
1.3. Giải cá nhân:
Giải "Cánh diều vàng" trao cho cá nhân là người Việt (kể cả người Việt mang quốc tịch nước ngoài và người nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam) tham gia thực hiện các phim có chủ sở hữu (hoặc đồng sở hữu) thuộc Việt Nam sản xuất, bao gồm:
- Các thành phần sáng tác chính phim truyện điện ảnh: biên kịch, đạo diễn, quay phim, họa sỹ, người làm âm thanh, nhạc sỹ, diễn viên nam chính và phụ, diễn viên nữ chính và phụ;
- Đạo diễn của các loại phim: hoạt hình,  khoa học, tài liệu;
- Biên kịch, đạo diễn và diễn viên nam, nữ chính  phim truyện truyền hình.
2. Giải thưởng của các đoàn thể, tổ chức khác (được Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam chấp thuận).

IX. Lễ trao giải
Lễ trao giải Cánh diều cùng nghi thức kỷ niệm Ngày Điện ảnh Việt Nam được tổ  chức vào trung tuần tháng 3 năm  2015 tại TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
  
   Cổng thông tin chính thức của HỘI ĐIỆN ẢNH TP.HCM
   Địa chỉ: 81 Trần Quốc Thảo (lầu 6), Phường Võ Thi Sáu,  Quận 3, TP.HCM - ĐT: 028.39321229
   Email: hoidienanhtphcm@gmail.com Giấy phép số 50/GP-ICP-STTTT.