Hội Điện ảnh TP.HCM kết nạp 17 hội viên mới

Hội Điện ảnh TP.HCM kết nạp 17 hội viên mới
Căn cứ đơn xin gia nhập Hội và đề nghị của các hội viên Hội Điện ảnh TP.HCM, Ban chấp hành Hội Điện ảnh TP.HCM đã họp và ra quyết định kết nạp 17 hội viên (theo Quyết định số 47/QĐ-ĐATP ngày 04/7/2012 của Hội Điện ảnh TP.HCM) gồm các cá nhân sau:
TT Họ và tên Nghệ danh Chức danh Chi hội
trực thuộc
1 VÕ THANH BÌNH   Âm thanh Đài TH TP.HCM
2 PHẠM NGỌC DUY   Đạo diễn Văn phòng
3 NGUYỄN THỊ HẢI HẢI LÝ Diễn viên Diễn viên
4 LÊ HOÀNG HIỆP HOÀNG HIỆP Đạo diễn
Quay phim
Văn phòng
5 NGUYỄN PHỤC HIỆP VÕ HIỆP Diễn viên Diễn viên
6 TRẦN THANH HUY TRẦN DŨNG THANH HUY Đạo diễn Văn phòng
7 TRẦN HÀ LỆ MẪN HÀ MINH MẪN Biên kịch Văn phòng
8 HỒ GIANG BẢO SƠN BẢO SƠN Diễn viên Diễn viên
9 PHAN MINH SƠN THANH SƠN, HOA ĐĂNG Đạo diễn Cty THHH MTV Phim Giải Phóng
10 NGUYỄN THỊ CHÍ TÂM   Cán bộ Văn phòng
11 ĐỖ ĐẠI TÍN ĐỖ TÍN Đạo diễn Cty THHH MTV Phim Giải Phóng
12 VÕ VŨ LINH THANH LINH TÝ Diễn viên Diễn viên
13 NGUYỄN ÂN TRẠCH HOÀNG THANH Diễn viên Diễn viên
14 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM BÍCH TRÂM Diễn viên Diễn viên
15 HỒ THỊ MỘNG TRÚC HỒ DI Diễn viên Diễn viên
16 LÊ KIM TRÚC   Dựng phim Văn phòng
17 TRẦN THỊ THANH VÂN   Dựng phim Đài TH TP.HCM

Tác giả bài viết: Văn phòng Hội