Khai mạc lớp tâp huấn phim tài liệu,phóng sự truyền hình

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng sáng tác phim tài liệu và phóng sự, sáng 15/10/2014, tại 81 Trần Quốc Thảo P.7, Q3, TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi khai mạc lớp tập huấn làm phim tài liệu, phóng sự truyền hình về đề tài "Xây dựng nông thôn mới, môi trường và biển đảo Thành phố Hồ Chí Minh" từ 15/10/2014 đến 25/10/2014.
Một vài hình ảnh của buổi khai mạc