Thông báo lớp học của đạo diễn Hàn Quốc

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ đạo diễn phim truyện cho hội viên và người làm phim điện ảnh, truyền hình TP. Hồ Chí Minh; Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đạo diễn phim truyện do đạo diễn Kim Han Min và các chuyên gia Điện ảnh Hàn Quốc hướng dẫn.

Thư mời