Thông báo lớp tập huấn làm phim phóng sự và tài liệu truyền hình

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng sáng tác phim phóng sự và tài liệu cho hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh và người làm phim TP. Hồ Chí Minh; Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn làm phim phóng sự và tài liệu truyền hình về đề tài xây dựng nông thôn mới, môi trường và biển đảo TP. Hồ Chí Minh tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian từ 15/10/2014 đến 25/10/2014. Lớp do các nhà làm phim tài liệu giàu kinh nghiệm là đạo diễn-NSND Nguyễn Thước và đạo diễn-NSƯT Vương Khánh Luông hướng dẫn.

Thư mời