Ban Chấp hành Hội Điện ảnh TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Hội Điện ảnh TP.HCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 11 thành viên.
Ban Chấp hành Hội Điện ảnh TP.HCM tại Đại hội nhiệm kỳ VII (2015 - 2020)
  Biên kịch - Đạo diễn Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội

 Nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long - Phó Chủ tịch
 Đạo diễn Nguyễn Tường Phương - Phó Chủ tịch
 Diễn viên Nguyễn Bình Minh - Phó Chủ tịch
  PGS.TS - NGƯT Phan Bích Hà - Ủy viên Ban chấp hành

  Diễn viên Nguyễn Công Hậu - Ủy viên Ban chấp hành
  Đạo diễn Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban chấp hành  Nhà báo Nguyễn Vũ Hồng Liên - Ủy viên Ban chấp hành


 
  Đạo diễn - Diễn viên Ngô Phạm Hạnh Thúy, Ủy viên Ban chấp hành
 
  Đạo diễn - Ths. Nguyễn Quốc Hưng, Ủy viên Ban chấp hành
 
  Biên kịch Ngô Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành