Danh sách các hội viên được trợ cấp năm 2014

Năm 2014, Hội Điện ảnh TP.HCM có 12 hội viên được hưởng mức trợ cấp 1.500.000đồng/người/tháng. Mức trợ cấp hàng năm này dành cho các văn nghệ sĩ trên 70 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và bệnh tật hiểm nghèo.
Khoản trợ cấp hàng tháng dành cho các văn nghệ sĩ trên 70 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và bệnh tật hiểm nghèo đã được Thành phố quan tâm và cấp kinh phí để trợ cấp trong nhiều năm liền.

Danh sách 12 hội viên Hội Điện ảnh TP.HCM được trợ cấp năm 2014:
1. Đường Tuấn Ba, sinh năm 1927
2. Trương Thành Hỷ, sinh năm 1924
3. Lê Văn Trác (Lê Trác), sinh năm 1927
4. Hoàng Tường Vân, sinh năm 1938
5. Ngô Thế Thái, sinh năm 1937
6. Trần Ngọc Huỳnh, sinh năm 1928
7. Nguyễn Kim Paul (Việt Thanh), sinh năm 1930
8. Lê Hồng Quang, sinh năm 1931
9. Nguyễn Kim Phương (Dương Linh), sinh năm 1930
10. Lê Hữu Phước (Lê Dân), sinh năm 1928
11. Lâm Vĩnh Trúc (Lâm Trúc), sinh năm 1927
12. Nguyễn Huy Thành, sinh năm 1927