Phát động đợt sáng tác kịch bản phim năm 2014

Nhằm thực hiện tốt chương trình hoạt động hằng năm của Hội Điện ảnh TP.HCM và tạo điều kiện hỗ trợ cho hội viên sáng tác. Hội Điện ảnh TP.HCM phát động cuộc vận động sáng tác kịch phim năm 2014.
1. Nhóm nội dung đề tài:
- Đề tài chiến tranh chống Mỹ cứu nước hoặc hậu chiến; trong đó đề cao truyền thống văn hóa dân tộc, tôn vinh phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam, đề cao giá trị nhân văn,…
- Đề tài xây dựng đất nước và con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.
- Đề tài thanh thiếu niên và gia đình;
- Đề tài dân tộc thiểu số, nông thôn (đặc biệt là đề tài nông thôn mới) và biển đảo.
Ưu tiên cho các tác phẩm viết về thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng hỗ trợ:
Tác giả, nhóm tác giả là hội viên của Hội Điện ảnh TP.HCM.

3. Yêu cầu chung: 
- Về thể loại: kịch bản phim truyện, độ dài 90 – 100 phút (tối thiểu 60 trang A4); kịch bản phim tài liệu (tối thiểu 07 trang A4).
- Một kịch bản có thể do một hoặc nhiều người đồng sáng tác.
- Kịch bản tham gia phải do tác giả, nhóm tác giả sáng tác, không sao chép tác phẩm của người khác
- Mỗi tác giả chỉ được gửi 01 kịch bản tham gia cuộc vận động.
- Kịch bản chưa được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và chưa được sử dụng để làm phim dưới bất cứ hình thức nào.
- Về hình thức:
+ Kịch bản được trình bày bằng font chữ Times New Roman (cỡ chữ 13 hoặc 14) hoặc font chữ Courier New (cỡ chữ 12) dưới định dạng file M.O.Word hoặc file Celtx.
+ Gửi kèm theo kịch bản đề cương chi tiết, gồm: đề tài, chủ đề tư tưởng, tóm tắt nội dung, hệ thống nhân vật (đối với kịch bản phim truyện).

4. Thời gian nhận kịch bản:
Hạn cuối cùng nhận kịch bản: ngày 30 tháng 5 năm 2014.

5. Địa chỉ nhận kịch bản:
- Kịch bản gửi về địa chỉ email: hoidienanhtphcm@gmail.com dưới định dạng file M.O.Word hoặc file Celtx (không nhận kịch bản đã in ra giấy và đóng cuốn), kèm theo thông tin tác giả: họ tên, bút danh (nếu có), CMND, số điện thoại, email để liên lạc.
- Thông tin chi tiết liên hệ: Văn phòng Hội Điện ảnh TP.HCM; địa chỉ: 81 Trần Quốc Thảo (lầu 6), P.7, Q.3, TP.HCM; điện thoại: 08.39321229

Các kịch bản có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của đợt vận động sáng tác sẽ được Hội Điện ảnh TP.HCM đầu tư hỗ trợ sáng tác thông qua hình thức ký hợp đồng trực tiếp với tác giả kịch bản.

Tác giả bài viết: VP Hội