Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2013. Đây là hoạt động định kỳ của Điện ảnh Việt Nam nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh được sản xuất và phổ biến từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII.
Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII tại Tuy Hòa, Phú Yên 2011
Cùng với việc biểu dương, khuyến khích các nghệ sĩ có sáng tạo xuất sắc trong 2 năm qua, Liên hoan phim còn góp phần tăng cường trao đổi nghề nghiệp, thúc đẩy hợp tác giữa các nhà làm phim, các cơ sở điện ảnh, góp phần phát triển nền điện ảnh dân tộc trong giai đoạn mới, đồng thời cũng là dịp để khán giả thưởng thức các tác phẩm điện ảnh, gặp gỡ và giao lưu với nghệ sĩ điện ảnh.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII có ý nghĩa quan trọng vì được tổ chức đúng vào năm Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam và Kỷ niệm 50 năm Thành lập tỉnh Quảng Ninh.

1. Tiêu chí của Liên hoan Phim
“Điện ảnh Việt Nam – Dân tộc, nhân văn, phát triển, hội nhập”

2. Đối tượng và tỷ lệ phim tham dự Liên hoan Phim

a. Đối tượng
Tất cả các cơ sở điện ảnh trong nước có sản xuất phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình bằng chất liệu nhựa, kỹ thuật số, video, Betacam đều được đăng ký gửi phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII.
Phim dự thi không vi phạm bản quyền tác giả dưới mọi hình thức.
Phim dự thi chưa tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc.

b. Tỷ lệ phim dự Liên hoan Phim (thời gian sản xuất được quy định tại Điều lệ Liên hoan Phim)
- Phim truyện điện ảnh: 100% tổng số phim sản xuất.
- Phim truyện video có thời lượng tối đa không quá 120 phút: 100% tổng số phim sản xuất.
- Phim tài liệu: 75% tổng số phim sản xuất.
- Phim khoa học: 75% tổng số phim sản xuất.
- Phim hoạt hình: 75% tổng số phim sản xuất.
Mỗi phim video in vào một đĩa DVD chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Đối với những đơn vị chỉ sản xuất một phim cho mỗi thể loại sẽ được đăng ký dự thi bộ phim đó; những đơn vị sản xuất nhiều phim khi chia tỷ lệ phim dự thi nếu vượt quá 0,5 phim trở lên thì được tính thêm 01 phim dự thi.

c. Ban Tổ chức có trách nhiệm xem trước và tuyển chọn những phim đạt chất lượng nghệ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật để đưa vào danh sách phim dự thi.

3. Thủ tục đăng ký phim dự thi

a. Điều kiện phim dự thi
- Các phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh) cho phép phổ biến rộng rãi, phim tài liệu, khoa học, hoạt hình do các cơ sở điện ảnh địa phương sản xuất được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép phổ biến rộng rãi hoặc có Quyết định phát sóng trên đài truyền hình theo quy định của Luật Điện ảnh ngày 29/6/2006, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18/6/2009 và Nghị định 54/2007/NĐ-CP ngày 21/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh.
- Các phim được sản xuất và có Giấy phép phổ biến thời gian từ ngày 01/10/2011 đến ngày 01/9/2013 đều được đăng ký phim dự thi.

b. Mỗi phim dự thi phải có một Phiếu đăng ký (Mẫu số 1) của Ban Tổ chức Liên hoan phim, bản photo Giấy phép phổ biến phim (Hoặc Quyết định cho phép phát sóng của Đài truyền hình) đối với các phim dự thi và có văn bản cam kết của đơn vị về việc phim dự thi chưa tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII, Liên hoan Truyền hình toàn quốc.

c. Tài liệu gửi kèm: tóm tắt nội dung phim (Mẫu số 2), tiểu sử nghệ thuật và ảnh của đạo diễn, diễn viên chính, phụ (Mẫu số 3), 10 ảnh cho mỗi phim (gồm phim truyện, phim truyện video, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình). Tài liệu gửi kèm được in vào đĩa DVD chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để thuận tiện cho Ban Tổ chức lựa chọn làm kỷ yếu Liên hoan Phim (cần ghi rõ thông tin chi tiết cho từng phim). Yêu cầu các đơn vị gửi kèm 01 đĩa DVD trích đoạn phim dự thi (độ dài 03 phút) cho từng phim.

d. Đơn vị có phim đăng ký dự thi phải thực hiện đầy đủ những quy định về thời gian gửi Phiếu đăng ký, tài liệu gửi kèm (có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện); bản tổng hợp các phim dự thi (Mẫu số 04).

4. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký và tài liệu kèm theo
Hạn cuối cùng: ngày 5 tháng 9 năm 2013 (Theo dấu bưu điện).
Quá hạn trên, các đơn vị không gửi Phiếu đăng ký và tài liệu kèm theo coi như không có phim dự thi, riêng ảnh, trích đoạn phim có thể được gửi  qua hộp thư: dangkylhpvn18@gmail.com

5. Thời hạn nhận phim
Hạn cuối cùng: ngày 15 tháng 9 năm 2013 (Theo dấu bưu điện).
Bản phim gửi dự thi phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Riêng đối với phim kỹ thuật số phải gửi kèm 01 đĩa DVD của phim với chất lượng cao.
Quá thời hạn trên, các đơn vị không gửi phim coi như không có phim dự thi kể cả trong trường hợp đã gửi Phiếu đăng ký phim dự thi.

6. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký, tài liệu kèm theo và nhận phim
CỤC ĐIỆN ẢNH
BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM XVIII
(TIỂU BAN TỔ CHỨC CHẤM THI)
147 HOÀNG HOA THÁM, BA ĐÌNH, HÀ NỘI
ĐT (04) 3 8 237 964 – FAX (04) 8 234 997
 
7. Đại biểu tham dự Liên hoan Phim

7.1 Đại biểu là khách mời do Ban Tổ chức đài thọ.
a. Đại biểu thuộc thành phần làm phim được quy định như sau:
 - Một phim truyện điện ảnh dự thi: 04 đại biểu trong đó có 2 diễn viên chính (nam, nữ).
 - Một phim truyện video: 03 đại biểu trong đó có hai diễn viên chính (nam, nữ).
 - Một phim tài liệu dự thi: 02 đại biểu
 - Một phim khoa học dự thi: 02 đại biểu
 - Một phim hoạt hình dự thi: 02 đại biểu
b. Đại biểu là khách mời của Ban Tổ chức

7.2. Các đại biểu không thuộc thành phần quy định tại Điểm 7.1, thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

8. Ban Tổ Chức chịu trách nhiệm trả phim cho các đơn vị có phim dự thi sau khi kết thúc Liên hoan.
Căn cứ Điều lệ Liên hoan Phim, Quy chế làm việc của Ban Giám Khảo, số lượng phim dự thi, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục ra thong báo số 02 về Liên hoan Phim vào thời điểm thích hợp.
Cục Điện ảnh thông báo để các hãng sản xuất phim, các cơ sở điện ảnh, công ty Điện ảnh, trung tâm phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chuẩn bị phim tham dự Liên hoan Phim đúng thời hạn quy định.