V/v đăng ký dự trại sáng tác năm 2016

THÔNG BÁO
V/v đăng ký dự trại sáng tác năm 2016
Kính gửi: các Chi hội điện ảnh cơ sở, Hội Điện ảnh Việt Nam
 
Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ mở 1 trại sáng tác dành riêng cho các nhà biên kịch là hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam viết về đề tài thiếu nhi (tổ chức vào tháng 10/2016 tại Đà Nẵng).
Văn phòng Hội Điện ảnh TP.HCM xin trân trọng thông báo để các hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là thành phần biên kịch đăng ký để dự trại sáng tác nêu trên.
Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến cuối tháng 8/2016.
Địa chỉ Ban Tổ chức trại sáng tác:
Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam – 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
ĐT: 04.39434167 – 39437504
Email: hdavph@gmail.com