HOÀNG CHÍ HÙNG

Năm sinh: 1961
Nghề nghiệ: Phóng viên ảnh