NGUYỄN TẤN CỨ

Năm sinh: 1956
Nghề nghiệp: Nhà báo