NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY (CHÂU THỔ)

Sinh ngày: 10/7/1957    Tại: Đồng Hới, Quảng Bình
Nghề nghiệp: Biên kịch
Tốt nghiệp: Khoa báo chí, trường tuyên huấn trung ương và chuyên tu trên đại học khoa biên kịch trường sân khấu điện ảnh Hà Nội.
Tác phẩm:
  1. Kịch sân khấu: Người Tự Nhậm Chức
  2. Kịch bản phim tài liệu nhựa: Di Chúc Những Oan Hồn
  3. Kịch bản phim truyện nhựa:
  • Người Đàn Bà Không Hóa Đá
  • Người Đàn Bà Không Chung Thủy
  • Biệt Thự Penssé
Giải thưởng:
  • Bông sen vàng (LHP 2001) phim tài liệu nhựa "Di Chúc Những Oan Hồn"
  • Giải nhì cuộc thi viết KBSK của hội sân khấu TP năm 1982, kịch sân khấu: Người Tự Nhậm Chức.