TRẦN THỊ THANH BÌNH (DIỆU THANH)

Năm sinh: 1955
Nghề nghiệp: Phóng viên