PHẠM NGỌC VÂN

Năm sinh: 1947
Nghề nghiệp: Thư ký trường quay