PHAN THỊ LIÊN HOA

Năm sinh: 1957
Nghề nghiệp: Biên tập (Phóng viên)