LÊ TRUNG CƯƠNG

Năm sinh: 1972
Nghề nghiệp: Diễn viên