BÙI ĐỨC TẦM

Năm sinh: 1953
Nghề nghiệp: Chủ nhiệm phim