NGUYỄN QUÝ VIỆN

Sinh ngày: 14/4/1942
Tại: Hà Nội
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Tốt nghiệp: Khoa thiết kế điện ảnh Đại học Mỹ Thuật - 1980
Danh hiệu: Nghệ sĩ ưu tú năm 2001
Tác phẩm:
 • Ván Bài Lật Ngửa (8 Tập) - 1981
 • Người Không Mang Súng - 1982
 • Biệt Thư Hoài Thu - 1987
 • Tất Cả Cùng Say
 • Nước Mắt Muộn Màng
 • Đứa Con Vị Thần Linh
 • Ngày Ấy Ở Quê Tôi
 • Đoạn Cuối Thiên Đường
 • Vết Nhơ Không Dấu
 • Bụi Hồng
 • Người Đàn Bà Không Con
 • Cấp Cứu
Giải thưởng:
- Họa sĩ xuất sắc phim Bụi Hồng LHP quốc gia XI