TRẦN THỊ THU

Năm sinh: 1954
Nghề nghiệp: In tráng