HOÀNG TƯỜNG VÂN

Năm sinh: 1938
Nghề nghiệp: Diễn viên