TRẦN VĂN VỊNH (TRẦN VỊNH)

Năm sinh: 1943
Nghề nghiệp: Diễn viên - Đạo diễn