ĐINH VIỆT TRÌ

Năm sinh: 1940
Nghề nghiệp: CN phim Diễn viên