HỒ ANH TRÚC THỦY

HỒ ANH TRÚC THỦY
Sinh ngày: 20/12/1979
Quê quán: Nha Trang, Khánh Hoà
Trình độ chuyên môn: Giám đốc sản xuất
Đơn vị công tác: Cty CP Nghệ thuật Việt

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

- Kịch Xin lỗi em chỉ là... - Đầu tư sản xuất
- Phim Nụ hôn đầu xuân - Đầu tư sản xuất
- Phim Sáu mặt Runik - Đầu tư sản xuất
- Phim Cột mốc 23 - Đầu tư sản xuất.