LÊ BÁ DIỄM CHI (SONG CHI)

Năm sinh: 1965
Nghề nghiệp: Đạo diễn