LÊ NGUYÊN ANH

Năm sinh: 1943
Nghề nghiệp: Phóng viên ảnh