NGUYỄN MAI A (HAI NHẤT)

Nghề nghiệp: Diễn viên, Nhà sản xuất phim
Tên thật là: Nguyễn Văn A
Ông sinh năm 1948

Tham gia diễn xuất từ năm 1979, đến nay ông đã có tổng cộng khoảng 60 vai chính, thứ, phụ trong các phim Truyện nhựa, video, Truyền hình.

Ngoài ra, ông còn là nhà sản xuất phim, đã tự bỏ vốn hợp tác thực hiện khoảng 20 phim truyện, trong đó có phim nhựa Con thuyền bị đánh đắm hợp tác với Hãng phim Truyện Việt Nam.