NGUYỄN MINH TRIẾT (NGUYỄN HỒ)

Sinh ngày: 1/2/1942 
Tại: Giồng Trôm - Bến Tre
Nghệ danh khác: Minh Dân
Nghề nghiệp: Biên tập - Biên kịch
Tác phẩm: Đã viết các kịch bản phim truyện và phim tài liệu sau
+ Phim truyện:
 • Đêm Nước Rong, XNPTH TPHCM, 1980, đen-trắng 35mm
 • Vùng Gió Xoáy (2 tập), XNPTH TPHCM, 1982, màu 35mm
 • Lưỡi Dao, HPGP, 1995, màu 35mm (theo truyện ngắn cùng tên của Trương Công Dũng)
 • Tuổi Thần Tiên, HPTH TPHCM, 1995, video
+ Phim tài liệu:
 • Tây Ninh Miền Đất Đỏ, XNPTH TP HCM, 1982, màu 35mm
 • Đất Cù Lao, XNPTH TP HCM, 1985, màu 35mm
 • Sư Đoàn 9 Anh Hùng, ĐTH TPHCM, 1989, video
 • Đất Ấm, HPGP, 1990, video
 • Bà Ngoại, HPGP, 1992, màu 35mm
 • Gặp Lại Ấp Bắc, HPTH TPHCM, 1994, video
 • Cô Bảy Phùng Há, HP Phương Nam, 1993, video
 • Nữ Tướng Nguyễn Thị Định, HPTH TPHCM, 1996, video
 • Qua Những Dòng Kênh Đen, HPTH TPHCM, 1996, video
+ Đã xuất bản:
 • Đêm Nước Rong, Hội Điện Ảnh VN và NXB Mũi Cà Mau (Tập kịch bản)
 • Vùng Gió Xoáy, Tạp Chí Điện Ảnh (tập kịch bản in chung với Thị Xã Trong Tầm Tay của Đặng Nhật Minh)
 • Một Cuộc Bể Dâu, NXB Văn học, 1999 (Tập kịch bản)