PHAN VĂN TRƯỚC (PHAN HÙNG DŨNG)

Năm sinh: 1946
Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế