ĐÀM QUANG TUẤN

Năm sinh: 1956
Nghề nghiệp: Đạo diễn