NGUYỄN VĂN TÚC (ĐINH PHONG)

Năm sinh: 1938
Nghề nghiệp: Nhà văn - Nhà báo