LÊ TRÍ

Nghề nghiệp: Đạo diễn
Ông sinh ngày 17/2/1950
Tại xã Lương Hòa huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang.

Ông tham gia Cách mạng từ năm 14 tuổi Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Từ năm 1967 đến 1972 ông là đội viên Đội bảo vệ Thường vụ Thành ủy Sài Gòn - Gia Định. Từ năm 1972 đến 1975 ông theo học lớp Quay phim, sau đó công tác tại Cục Điện ảnh Giải Phóng miền Nam.

Sau năm 1975 ông công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM và từ năm 1989, ông chuyển sang Xí nghiệp Sài Gòn Video.

Ông là quay chính của nhiều phim Thời sự, Tài liệu Video, trong đó có những phim như:
  • Hòn đảo ngọc (1997).
  • Chuyện kể Yuk Sarêt (1979).
  • Cô Bảy Phùng Há (1995).
Và là đạo diễn kiêm quay phim:
  • Trên dòng sông La Ngà (Bằng khen của Ban giám khảo tại LHP quốc tế Lepdich, 1981).
  • Bản sắc riêng (Huy chương Bạc LHP Truyền hình 1995).