LÊ HOÀNG HIỆP

LÊ HOÀNG HIỆP
Sinh ngày: 07/12/1968
Quê quán: TP.HCM
Trình độ chuyên môn: Quay phim
Đơn vị công tác: Cty TNHH SX phim Hoàng Kim

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

- Tham gia quay một số phim truyền hình
- Tham gia quay gameshow truyền hình.
- Tham gia hội viên CLB Báo chí truyền hình Việt Nam.
- Hội viên trung tâm Unesco Điện ảnh Đa truyền thông.