Rss Feed
Xem danh sách hội viên  hoặc tìm kiếm hội viên
Đăng lúc: 03-07-2012 11:57:36 AM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 02-07-2012 03:46:59 PM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu

LÊ TRÍ

Nghề nghiệp: Đạo diễn

Đăng lúc: 02-07-2012 02:27:50 PM | Đã xem: 146 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 02-07-2012 10:53:35 AM | Đã xem: 157 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 29-06-2012 02:51:39 PM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 29-06-2012 11:48:15 AM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 29-06-2012 11:37:36 AM | Đã xem: 144 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 29-06-2012 11:29:19 AM | Đã xem: 165 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 29-06-2012 11:25:32 AM | Đã xem: 152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 29-06-2012 10:49:39 AM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu

HỒ NHÂN

Nghề nghiệp: Đạo diễn

Đăng lúc: 28-06-2012 02:33:55 PM | Đã xem: 152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 28-06-2012 02:29:36 PM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 26-06-2012 09:48:35 PM | Đã xem: 150 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 25-06-2012 03:10:32 PM | Đã xem: 166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 25-06-2012 03:05:28 PM | Đã xem: 132 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 25-06-2012 02:40:54 PM | Đã xem: 161 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 25-06-2012 02:34:09 PM | Đã xem: 161 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 21-06-2012 02:19:01 PM | Đã xem: 156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 21-06-2012 11:17:22 AM | Đã xem: 156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu
Đăng lúc: 21-06-2012 10:49:37 AM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chi hội hãng phim Nguyễn Đình Chiểu

Các tin khác

1, 2  Trang sau 

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

  
   Cổng thông tin chính thức của HỘI ĐIỆN ẢNH TP.HCM
   Địa chỉ: 81 Trần Quốc Thảo (lầu 6), Phường 7,  Quận 3, TP.HCM - ĐT: 08.39321229
   Email: hoidienanhtphcm@gmail.com Giấy phép số 50/GP-ICP-STTTT.